Opublikowany w

Regulamin konkursu marzec 2017

bikeZapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, który odbywa się na Facebooku!

REGULAMIN

DEFINICJE

 1. Organizatorem Konkursu jest Bike-Team Dawid Bartwanowicz, ul. Modra 90 (Bezrzecze), 71-220 Szczecin.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w terminie od 23.03.2017 r. do 06.04.2017 r. w komentarzu pod postem konkursowym zamieści odpowiedź na zadanie konkursowe, tj. opisze swoje najwcześniejsze wspomnienie dotyczące jazdy na rowerze.
 3. Zwycięzcami Konkursu będą trzej Uczestnicy, wybrani przez jury składające się z pracowników Bike-Team Dawid Bartwanowicz.
 4. Nagrodami przyznanymi Zwycięzcom będą:
 • zapięcie ABUS Protago 8205
 • kask ABUS ABS SCAPER
 • kask BELL Multisport Helmet

PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 23.03.2017 r. i kończy się 06.04.2017 r. o godz. 23:59.
 2. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik musi w komentarzu pod postem konkursowym zamieścić odpowiedź na zadanie konkursowe, tj. opisać swoje najwcześniejsze wspomnienie dotyczące jazdy na rowerze.
 3. Każdy Uczestnik może zamieścić pod postem tylko jedną odpowiedź.
 4. Minimum jedna nagroda trafi do jednej z osób, które zamieszczą w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedź na zadanie, a oprócz tego w terminie 23.03-06.04.2017 r. odwiedzą salon Bike Team przy ul. Modrej 90 w Szczecinie, zrobią tam zakupy na minimum 50 zł i za pośrednictwem wiadomości prywatnej na platformie Facebook prześlą zdjęcie paragonu.
 5. Opublikowanie komentarza przez Uczestnika jest równoznaczne z tym, że Uczestnik posiada do niego prawa autorskie i jest świadomy konsekwencji, które niesie za sobą kradzież cudzej pracy.
 6. W przypadku podejrzenia kradzieży Organizator ma prawo usunąć komentarz i zdyskwalifikować Uczestnika, który go zamieścił.
 7. Konkurs organizowany jest dla fanów strony https://www.facebook.com/biketeamszczecin/?fref=ts i tylko oni mogą brać udział w zabawie.
 8. Komentarze Uczestników, którzy będą próbowali zakłócić przebieg zabawy będą kasowane. Uczestnicy, którzy notorycznie będą zakłócali przebieg konkursu będą blokowani przez administratorów fanpage’a.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, które mogą wystąpić podczas wysyłania zgłoszeń i wynikające z nich opóźnienia.
 10. Organizator ogłosi wyniki konkursu najpóźniej 09.04.2017 r., wyniki będą opublikowane w komentarzu pod postem konkursowym lub osobnym poście na stronie https://www.facebook.com/biketeamszczecin/?fref=ts
 11. Po ogłoszeniu wyników Organizator nawiąże kontakt ze Zwycięzcą. Jeśli w ciągu 10 dni od ogłoszenia wyników Organizator nie otrzyma odpowiedzi od Uczestnika, ma prawo przekazać nagrodę innej osobie.
 12. W przypadku dyskwalifikacji lub braku kontaktu z wygranym jury ponownie zasiada do obrad i wybiera kolejnego zwycięzcę.
 13. Zwycięzca będzie mógł odebrać nagrodę w siedzibie firmy, tj. w sklepie na ul. Modrej 90 w Szczecinie lub poprosić o przesłanie jej pocztą.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926) oraz w celach marketingowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.
 3. Zwycięzcy konkursu muszą przekazać Organizatorowi swoje dane osobowe oraz dane osobowe osoby towarzyszącej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.
 2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
 3. Regulamin jest dostępny na stronie http://bike-team.pl/.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu.
 5. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 6. Nagrody nie mogą być odsprzedawane, w szczególności wystawiane na licytację lub inną formę sprzedaży.
 7. Publikując zdjęcie Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego pracy i wizerunku w celach marketingowych.
 8. Uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptację zasad regulaminu i zasady ochrony danych osobowych.