Wypożyczalnia rowerów bike-team Szczecin


Nowa oferta w bike-team!

Teraz w bike-team możesz wypożyczyć rower do weekendowych testów!

WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW BIKE–TEAM SZCZECIN CENNIK (każdy model roweru):

 • 1 godzina: 20 zł,
 • 2 godziny: 35 zł,
 • 3 godziny: 50 zł,
 • 1 dzień: 100 zł,
 • cały weekend: ( od piątku od pobrania roweru z wypożyczalni do poniedziałku do godziny otwarcia sklepu ) 250 zł.


OGÓLNE 
WARUNKI WYPOŻYCZALNI ROWERÓW BIKE–TEAM SZCZECIN:

1. Wypożyczający swoim podpisem oświadcza , że przyjmuje poniższe Ogólne Warunki Wypożyczenia i przyjmuje osobistą odpowiedzialność za rower oraz odpowiedzialność za wszelkie osoby, którym powierzy rower.

2. Użytkownikiem wypożyczonego roweru może być tylko osoba, która jest wskazana w Umowie Wypożyczenia.

3. Użytkownik zobowiązuje się zwrócić rower nieuszkodzony, z kompletnym wyposażeniem w miejscu, gdzie rower pobrał lub w innym uzgodnionym miejscu, najpóźniej w dniu zakończenia umowy.

4.  Każde przedłużenie musi być uzgodnione i zatwierdzone pisemnie przez przedstawiciela nie później niż 24 godz. przed zakończeniem umowy.

5. Doprowadzenie, odbiór roweru:

 1. Za doprowadzenie lub odbiór roweru do Użytkownika na terenie Szczecina nie pobieramy opłaty.
 2. W innych miejscach (poza Szczecinem), opłaty ustala się zgodnie z cennikiem.

6. Bezprawne przedłużenie umowy upoważnia do pobrania dodatkowej opłaty w wysokości 200 % stawki podstawowej za cały okres użytkowania roweru niezgodnie z umową oraz powiadomienia Policji o zaginięciu roweru.

7. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać zasad typowego użytkowania roweru a w szczególności:

 • nie używać roweru niezgodnie z jego przeznaczeniem, np. jeżeli przedmiotem wypożyczenia jest rower szosowy, nie może być on użytkowany w terenie przeznaczonym do jazdy przez rower górski,
 • nie kierować rowerem znajdując się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

8. Rowerem może kierować tylko osoba wymieniona w umowie.

9. Osoba wypożyczająca rower musi być pełnoletnia.

10. W przypadku uszkodzenia z własnej winy lub utraty roweru, Wypożyczający przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność materialną za powstałe szkody i dodatkowe koszty (np. koszt dowiezienia roweru). Podpisując umowę najmu, Wypożyczający oświadcza, że zapoznał się z warunkami Wypożyczenia i wyraża zgodę na obciążenie kwotą szkody i dodatkowych kosztów, swojej karty kredytowej lub debetowej.

11. Gdy zaistnieje wypadek drogowy lub inne zdarzenie losowe należy:

 • niezwłocznie powiadomić przedstawiciela o zaistniałej sytuacji,
 • wezwać policję i odpowiednie służby,
 • zapisać dane o wszystkich uczestnikach zdarzenia, numery polis ubezpieczeniowych i firmy, które je wydały oraz zanotować numer i adres Policji dla miejsca zdarzenia,
 • zabezpieczyć rower przed dalszym zniszczeniem lub dewastacją,
 • upewnić się, czy zgromadzone dokumenty są wystarczające do likwidacji szkody przez firmę ubezpieczeniową.

12. Użytkownik odpowiada materialnie za straty powstałe w wyniku zawinionego braku zabezpieczenia roweru lub dokumentów niezbędnych do likwidacji szkody.

13. Jeżeli kierowca spowodował wypadek znajdując się pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego, firma zastrzega sobie prawo do dodatkowego odszkodowania za poniesione szkody i straty.

14. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

Wypożyczalnia rowerów bike-team Szczecin zaprasza:

bike-team sklep i serwis rowerowy
ul. Rozmarynowa 4 (Bezrzecze)
71-223 Szczecin

ul. Krasińskiego 78/u1 (Niebuszewo)
71-446 Szczecin