Karta rowerowa


Kto powinien posiadać kartę rowerową?

Karta rowerowa, jest nadal wymaganym dokumentem.
Kartę rowerową powinna posiadać każda osoba niepełnoletnia, która jeździ rowerem po drogach publicznych.

O kartę rowerową może ubiegać się osoba, która ma ukończone 10 lat.
Uczniowie szkół podstawowych, którzy chcą stać się posiadaczami kary rowerowej, muszę zdobyć wiedzę teoretyczną i praktyczną podczas zajęć z zakresu edukacji komunikacyjnej. Cykl zajęć kończy się egzaminem składającym się z części teoretycznej i praktycznej.

Posiadacz karty rowerowej powinien mieć ją przy sobie zawsze podczas jazdy na rowerze.

Za brak dokumentu można zapłacić 250 zł grzywny.

Co grozi za jazdę rowerem bez uprawnień?

Grzywnę mogą otrzymać osoby (między 10 a 18 rokiem życia), które jeżdżą na rowerze po drogach publicznych, a nie posiadają karty rowerowej. O wysokości grzywny decyduje policjant.

Osoby nieletnie, które po spożyciu alkoholu wsiądą na rower, również mogą zostać ukarane.

Kara aresztu bądź grzywna przewidziana jest dla niepełnoletnich rowerzystów, u których zawartość alkoholu we krwi jest większa niż 0,5 promila.

W chwili zatrzymania przez policję rowerzystę (ukończył 13 lat, ale nie ma jeszcze 17 lat), obowiązują przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Sąd rodzinny może udzielić takiej osobie upomnienie, ustanowić nadzór kuratora, umieścić w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Osoby, które dopuściły się jazdy rowerem pod wpływem alkoholu po ukończeniu 17 roku życia, za swoje działanie ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

Dzieci, które nie posiadają karty rowerowej, czyli poniżej 10 roku życia, mogą jeździć po drogach publicznych tylko pod opieką osoby dorosłej.